Anders Parby

PR & kommunikationsrådgiver

Rubisco er etableret i foråret 2010 af cand. comm. og kommunikationsrådgiver, Anders Parby, der siden 2002 har arbejdet som sparringspartner og rådgiver for virksomheder og organisationer både i og uden for Danmark.

Email: ap@rubisco.dk
Telefon: + 45 4087 6845

Rubisco ApS
Postadresse: Brovænget 20, 2700 Brh

Bankforbindelse: Nordea, kontonummer: 2120 4388879748
CVR nummer: 3834 0751